Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba
pre zasielanie objednanej zásielky a pre styk so zákazníkom.


Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov


Copyright © 2019 Satelitná a Anténna Technika